Direkt till innehållet

Remittent ansvarar för kreatininprovtagning inför CT- och MR-undersökning med kontrast på Röntgen Halland

Från och med 1 januari 2020 ansvarar remittenten för att aktuellt kreatinin är taget inför CT- och MR-undersökning med kontrast vid Röntgenmottagningarna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.

Röntgen, som tidigare haft olika rutiner för vem som ansvarat för att kreatininvärde finns, har nu skapat en ny rutin för hela Röntgen Halland. Störst förändring sker vid Röntgenmottagningen i Varberg. Vid Röntgenmottagningarna i Kungsbacka och Halmstad sker endast mindre förändringar.

I de fall aktuellt kreatinin inte finns ombeds patienten att höra av sig till remitterande klinik för provtagningsunderlag.

Se rutiner:

Kreatinin, kriterier vid jodkontrastundersökningar

Kreatinin, kriterier vid MR undersökningar med kontrast vid Röntgenmottagningarna i Kungsbacka och Varberg

Publicerad: 2019-12-10

Senast ändrad: