Direkt till innehållet

Serologi för SARS-CoV-2 – ny analys

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-14

För ganska exakt en månad sedan upptäcktes det första covid-19-fallet i Halland. Sedan dess har vi lärt oss mycket och det har hänt en hel del, så även på diagnostiksidan.

PCR-metoden måste fortfarande användas som analysmetod i det akuta sjukdomsskedet för att påvisa virus-RNA i luftvägssekret.
Nu har vi lagt till analys av IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2. Den analysen kan användas för diagnos av genomgången covid-19 efter det akuta skedet och vid mer komplicerade diagnostiska frågeställningar.
För mer information: se analysförteckningen.

Publicerad: 2020-04-14

Senast ändrad: