Direkt till innehållet

RS-virus ingår i beställningen COVPat

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-06-11 

 

Nu ingår RS-virus i beställningen som heter COVPat. RS-virus har tidigare bara analyserats med akuttestet COVXA.  

I COVPat och COVXA ingår: SARS-CoV-2, Influensa A och B, RS-virus. Skillnaden är analystid och pris.  

 

Provkod  Analystid  Pris 
COVPat  1 dygn (må-lö)  836 kr 
COVXA  Inom 4 timmar  1190 kr 

 

I samband med denna förändring inaktiveras provkoden COVPer. 

 

Publicerad: 2024-06-11

Senast ändrad: