Direkt till innehållet

IGF 1 och IGFBP 3 – ny analysmetod

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 210429

Förändring under vecka 18 2021

Laboratoriet kommer nu att använda Roche Cobas-metod för att analysera S-IGF 1 och S-IGFBP 3. Roche Cobas-metoden stämmer bättre med IDS-isys-metoden (analysmetod som används vid tillväxtlaboratoriet i Göteborg) än vår nuvarande analysmetod.

Referensintervallen anpassas
Analysresultaten för IGF 1 och IGFBP 3 kommer att vara ca 20 % lägre med den nya analysmetoden. Normalintervallet för kvoten IGF 1/IGFBP 3 tas bort.

Tillväxtdiagram
Vid beställning av tillväxtdiagram lämnas som tidigare svar på SD-värden.

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Jan Miller
Jan.Miller@regionhalland.se
Tfn 035-13 15 85

Publicerad: 2021-04-29

Senast ändrad: