Direkt till innehållet

Borttagning av smittmärkning av patientprover

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-21

Vissa prover från patienter med smittsamma sjukdomar har hittills smittmärkts före transport till laboratorierna.
Men patienter kan vara bärare av smittsamma sjukdomar utan att det är känt och en smittmärkning kan medföra att omärkt respektive märkt prov hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt (vårdhandboken).
Alla prover (det gäller blodprover men även alla andra provmaterial) ska behandlas som potentiellt smittsamma.
Därför ber vi nu alla våra kunder att:

  • Sluta smittmärka prover.
  • Se över sina riktlinjer och i förekommande fall ta bort uppmaningar om smittmärkning i dessa dokument.

Pappersremisser till Klinisk kemi har färdigtryckta etiketter för blodsmitta men dessa kommer att fasas ut i samband med nytryck.

Undantag gällande uppdrag till Klinisk patologi och cytologi:

  • Obduktion – vid klinisk obduktion måste det i remiss framgå om den avlidne har känd smitta såsom blodsmitta (HIV, Hepatit), TBC eller om det finns misstanke på prionsjukdom (Creutzfelds Jakobs sjukdom).
  • Punktion av patient på patologens punktionsmottagning – då måste det framgå i remiss till punktion utförd av cytolog – om patienten har känd smitta såsom blodsmitta (HIV, Hepatit) eller TBC.
  • I remissers anamnes till patologen – uppgift om misstanke på eller känd smittsjukdom såsom exempelvis HIV eller TBC är mycket viktig information som kan vara helt avgörande för den patologisk/cytologiska diagnostiken och bör därför alltid uppges.

Publicerad: 2019-11-21

Senast ändrad: