Direkt till innehållet

Justerade referensintervall och beslutsgränser

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200420

Förändringar som införs successivt under vecka 18 2020

Justerade referensintervall och beslutsgränser
• Barnreferensintervallet för urea justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. (Referensintervallet för vuxna är däremot oförändrat.)
• För klorid i plasma sänks referensintervallet medan referensintervallet för klorid i helblod (venös eller arteriell blodgas) är oförändrat. Att separata referensintervall införs beror på att olika analysmetoder ger resultat på olika nivå. Vid monitorering av en patients kloridkoncentration bör man om möjligt välja samma analysmetod vid varje kontroll.
• För salicylat görs en mindre förändring i beslutsgränserna för terapeutiskt intervall.
• För tobramycin kommer referensintervall fortsättningsvis inte anges. För bedömning av serumkoncentration vid tobramycinbehandling var god se FASS.

Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt:
P-Urea

mmol/L
0-5 mån: Referensintervall saknas
 6-11 mån: 2,1 – 6,5
1-10 år: 3,1 – 7,8
11-17 år: 2,7 – 7,1
Kvinnor:
18-50 år: 2,6 – 6,4
>50 år: 3,1 – 7,9
Män:
18-50 år: 3,2 – 8,1
>50 år: 3,5 – 8,2

 

P-Klorid
Alla åldrar:  98 – 107 mmol/L

P-Salicylat
Terapiintervall (för antipyretisk/analgetisk effekt): 0,2 – 0,7 mmol/L
Vid högdosbehandling (för antiinflammatorisk effekt): 1,1 – 2,2 mmol/L

Toxisk nivå:
Barn:  >2,0  mmol/L
Vuxna:  >2,5  mmol/L

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2020-04-20

Senast ändrad: