Direkt till innehållet

Kalprotektin beställs åter via remisstyp KEM i VAS

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-30

Beställning av kalprotektin i faeces ändras 2023-05-31. I april och maj i år har man behövt beställa kalprotektin med den nya provkoden KALPRO och remisstyp BAKT.Detta flöde har skapat problem i och med att man inte kunnat se resultathistoriken på ett lätt sätt, dessutom har patienterna inte kunnat se sina resultat.Vi ändrar därför remisstyp och informationsflöde till KEM som innebär att beställningen och överföring av resultat kommer att ske på samma sätt som före mars i år när dessa prover analyserades av Klinisk Kemi.Provkod från och med 2023-05-31 är CALPRO och remisstyp KEM. Analysen utförs av mikrobiologen och vid frågor kontakta oss på telefon 035-13 18 50.

Publicerad: 2023-05-30

Senast ändrad: