Direkt till innehållet

Ny analys: Antikroppar mot SARS-CoV-2 Spike-proteinet

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-11-17

Sedan ett och ett halvt år erbjuder vi serologisk analys av antikroppar mot SARS-CoV-2, där det är antikroppar mot Nukleokapsid-proteinet som påvisas. Dessa antikroppar utvecklas efter infektion med SARS-CoV-2.

Serologin används som ett komplement till PCR-analysen, primärt vid oklara fall och vid önskemål om diagnostik efter det akuta skedet för att bekräfta genomgången infektion.

I samband med att en stor del av befolkningen nu har vaccinerats mot SARS-CoV-2 har vi valt att lägga till ytterligare en serologisk analys som kan påvisa antikroppar mot SARS-CoV-2 Spike-proteinet. Detta är antikroppar som utvecklas efter både infektion och vaccination.

Från och med 2021-11-18 kommer analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 Spike-proteinet utföras på samtliga prover där antikroppar mot SARS-CoV-2 beställts, dvs kommer man alltid att få svar på båda antikroppsanalyserna vid beställning av ”CovIgG”.

VAS- provkod: CovIgG.

Se analysförteckningen för mer information. Vid ytterligare frågor kontakta mikrobiologen på 035-131850.

Publicerad: 2021-11-17

Senast ändrad: