Direkt till innehållet

Borrelia serologi IgM och IgG

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-26

Från och med den 25 januari 2021 ersattes den tidigare ELISA- metoden för analys av IgM och IgG av borrelia med en CLIA- baserad metod (kemiluminiscens immunoassay). Enheten ändras från RE/mL till AU/mL. 

IgG analysen är kvantitativ och de nya värdena för IgG är inte jämförbara med den tidigare metoden. Vid uppföljande provtagning måste det anges på remissen för samtest av proven. Värdena kan då jämföras av oss.

Publicerad: 2021-01-26

Senast ändrad: