Direkt till innehållet

S-Calciumjon – centrifugering

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 230616

Rutinen för centrifugering av provrör för analys av S-Calicumjon är justerad för att överensstämma med aktuell litteratur.

Ny rutin:
Röret får ej avproppas. Låt röret koagulera i 30 minuter i rumstemperatur och centrifugera inom 2 timmar efter provtagningen.

Vid frågor kontakta:
Överläkare Jan Miller
Jan.Miller@regionhalland.se
Tfn: 035-13 15 85

Publicerad: 2023-06-16

Senast ändrad: