Direkt till innehållet

Kontrollvätska till HemoCue Glucose

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 240424

HemoCue AB har problem med leverans av internkontroll GlucoTrol-NG, Level 2, (Websesam 55125) där börvärdet är tryckt på flaskan. Under en period kommer i stället motsvarande internkontroll levereras där börvärdet endast finns i förpackningens bipacksedel.

Tabell med gällande börvärde för förpackningen finns längst till höger på bipacksedelns andra sida, se exempel.

Exempel

Vid frågor kontakta:
Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2024-04-24

Senast ändrad: