Direkt till innehållet

P-Glukos: justerat referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 190201

Förändring fr.o.m. 7 februari 2019

Referensintervallet för P-Glukos justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser det ut på följande sätt:

P-Glukos, fasteprov
≤1 dag:
2,6 – 3,3 mmol/L

2-30 dgr:
2,8 – 4,4 mmol/L

31dgr-16 år:
3,3 – 5,6 mmol/L

Vuxna:
4,2 – 6,0 mmol/L

P-Glukosgräns (fasteprov) för diabetes: ≥7,0 mmol/L.

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Jan Miller
Jan.Miller@regionhalland.se
Tfn 035-13 15 85

Publicerad: 2019-02-01

Senast ändrad: