Direkt till innehållet

B-Hb – justerat barnreferensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 231212

Förändring under vecka 51 2023

Referensintervallet för B-Hb justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser det ut på följande sätt:

B-Hb (g/L)

≤1dag: 145 – 224
2-6 dgr: 147 – 218
7-13 dgr: 135 – 215
14-20 dgr: 125 – 210
21-30 dgr: 105 – 200
31-49 dgr: 94 – 151
50-60 dgr: 92 – 137
61 dgr-5 mån: 99 – 130
6-12 mån: 104 – 134
13 mån-4 år: 107 – 134
5-7 år: 110 – 137
8-9 år: 114 – 140
10-11 år: 118 – 148

Flickor:

12-17 år: 116 – 149

Pojkar:
12-15 år: 120 – 160

16-17 år: 130 – 170

Kvinnor: 117 – 153

Män: 134 – 170
Källorna för barnreferensintervallen är valda utefter de trender man förväntar sig att se och då det är en omfattande heterogenitet i publicerade studiers åldersintervall, betyder detta att kompileringen av källor gör översynen och antal källor omfattande.

Vid frågor kontakta:
Överläkare Annika Strand
Annika.strand@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 12

Publicerad: 2023-12-12

Senast ändrad: