Direkt till innehållet

VAS – Viktig information angående utskrift av labetiketter

På grund av en incident vid utskrift av labetikett vill vi informera om att man i fältet Provlokalisation på en baktlabremiss inte får använda citationstecken (”).

Om citationstecken används finns risk att felaktiga etiketter skrivs ut. Det pågår en utredning för att lösa problemet.

Skriv därför endast bokstäver och siffror i fältet Provlokalisation. Har du problem med utskrift av labetikett, till exempel om ingen etikett skrivs ut, gör så här:

  1. Starta om datorn
  2. Starta om etikettskrivaren

 

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk via telefon 010-476 19 00 eller genom att skicka in ett ärende.

Publicerad: 2023-10-25

Senast ändrad: