Direkt till innehållet

Ny metod (PCR) för att påvisa dermatofyter i hud, hår och nagel ersätter svampodling (SvampH) from 2023-10-23.

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-10-18

 

VAS-kod: DERMPC

Dermatofyter är en grupp svampar som är orsak till majoriteten av ytliga svampinfektioner hos människan. Den kliniska bilden kan vara Tinea corporis, Tinea capitis eller onychomykos (nagelsvamp) och den kliniska presentationen är beroende av vilken art som infekterat vävnaden.

En ny metod baserad på PCR-teknologi för att påvisa de vanligast förekommande svamparna som orsakar ytlig dermatomykos i hud, hår och nagel har nu etablerats på mikrobiologen. Metoden möjliggör en ökad känslighet att påvisa dessa svampar då även mycket små mängder smittämne kan detekteras. Den innehåller en bred panel av svampar som kan identifieras(se nedan) och provsvaren kommer att vara snabbare än vid odling.

DERMPC ersätter nu odlingsmetodik, SvampH, för frågeställningarna Tinea corporis, Tinea capitis eller onychomykos och vi kommer således inte längre utföra ordinär dematofytodling, utan endast i specialfall.

Svampodling (SvampH) är en mindre känslig metod än PCR men kan påvisa ett bredare spektrum av svampar. Därför rekommenderas svampodling framför allt i de fall man misstänker annan svamp än dermatofyt som orsak till infektionen. Svampodling (SvampH) är också den metod som kommer att fortsätta vara aktuell för malassezia-diagnostik.

Svamparter som kan identifieras med den nya DermPC-metoden: C.albicans, C.parapsilosis, S.brevicaulis, T.mentagrophytes/T.interdigitale, T.rubrum/T.soudanense, T.tonsurans, T.violaceum, T.benhamiae, T.verrucosum, M.audoinii, M.canis, N.gypsea, E.fluccosum och T.schoenleinii/T.quinckeanum.

I samband med denna förändring utgår provkod SvampN.

 

Vid frågor som rör den nya analysen kontakta mikrobiologen på 035-13 18 50.

Publicerad: 2023-10-18

Senast ändrad: