Direkt till innehållet

Nya remisser till Transfusionsmedicin

LABORATORIET INFORMERAR - Transfusionsmedicin 220117

Förändring fr.o.m. 17 januari 2022

Det finns nu en ny version av remissen för beställning av Blodgruppering, DAT m.m. samt en ny version av remissen för BAS-test, MG-test och blodbeställning. Var god kassera de gamla versionerna.

De nya remisserna kan skivas ut via:
Webbplats för vårdgivare > Behandlingsstöd > Laboratoriemedicin > Transfusionsmedicin – Blodcentralen > Remisser och blanketter – Transfusionsmedicin

eller

beställas via tryckeritjänsten (logga in och sök blodgruppering respektive blodbeställning)

För att minska antalet avvisade prover där namnunderskriften inte är läsbar ska den som tagit blodprovet dokumentera med sin namnunderskrift, HAK-signatur är inte godkänd, och med ett namnförtydligande intyga att identitetskontrollen av patienten är utförd. I de fall där namnunderskriften inte är läsbar avvisas alla prover där namnförtydligande saknas på remissen.

 

Vid frågor kontakta:
Blodcentralen Halmstad
Tfn: 035-13 18 18

Blodcentralen Varberg
Tfn: 0340-48 14 24

Publicerad: 2022-01-17

Senast ändrad: