Direkt till innehållet

Ändrade analysnamn för POCT Urintestremsa

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 240624

Förändring under vecka 26 2024

Inför Cosmic-införandet arbetar Klinisk kemi Halland succesivt med att namnge analyserna i laboratoriets sortiment enligt nationell rekommendation. Även de analyser som utförs patientnära (POCT) utanför laboratoriet berörs.
Benämningen POCT (Point-of-care testing) ersätts av PNA (Patientnära analys).
Under vecka 26 kommer namnen på analyserna som ingår i urintestremsa korrigeras i VAS. VAS-koden ändras inte.

VAS-kod Nuvarande namn Nytt namn
/HBERU POCT U-Hemoglobin PNA U-Erytrocyter/Hb (remsa)
/GLUU POCT U-Glukos PNA U-Glukos (remsa)
/ALBU POCT U-Albumin PNA U-Albumin (remsa)
/NITR POCT U-Nitrit PNA U-Nitrit (remsa)
/LPKU POCT U-Leukocyter PNA U-Leukocyter (remsa)
/ACEU POCT U-Acetoacetat PNA U-Acetoacetat/Keton (remsa)
/PHU POCT U-pH PNA U-pH (remsa)

 

Vid frågor kontakta:

Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson

Martin.Samuelsson@regionhalland.se

Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2024-06-24

Senast ändrad: