Direkt till innehållet

Csv-Absorptionskurva – ändrad svarsrutin

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200827

Förändring från och med 1 september 2020

Csv-Absorptionskurva – ändrad svarsrutin
Laboratoriet kommer att inkludera tolkningskommentarer till analysen Csv-Absorptionskurva.

En typisk kommentar kan t.ex. se ut så här:

”Bilirubin ej påsvisbart. Oxyhemoglobin ej påvisbart. Ej förenligt med subaraknoidalblödning. Detta gäller vid prover tagna mellan tolv timmar och två veckor efter symptomdebut. Risken för falskt negativa resultat finns med prover som är tagna utanför dessa tidsgränser.”

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Jan Miller
Jan.Miller@regionhalland.se
Tfn 035-13 15 85

Publicerad: 2020-08-27

Senast ändrad: