Direkt till innehållet

PCR-analys för SARS-CoV-2 på kvällar och nätter

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-05-06

Från och med 7 maj finns det tillgång till ett begränsat antal snabb-PCR-analyser för SARS-CoV-2 (20 st. per dag i Halland) som kan utföras i Varberg och Halmstad. På grund av den begränsade tillgången ska dessa tester reserveras till akuta patientprover på tiderna då ordinarie PCR-analys för SARS-CoV-2 inte utförs.
Transporterna från Varberg till Halmstad, analysstart och utsvarning i Halmstad sker vid dessa tider: Obs! Proverna ska lämnas till laboratoriet senast 15 min innan avgång!

Veckodagar Från labb Varberg I Halmstad Analysstart Utsvarning
Mån-sön 6:30 8:00 8:00 Ca 12:00
Mån-fre 10:30 12:00 12:00 Ca 16:00
Mån-fre 12:55 15:00 15:00 Ca 20:00
Lör-Sön (Helgdagar) 10:00 12:00 12:00 Ca 16:00

Utanför dessa tider, d.v.s.
i Varberg: efter 12:55 vardagar och efter 10:00 helgdagar och
i Halmstad: efter 15:00 vardagar och efter 12:00 helgdagar
kan snabb-PCR-analyser för SARS-COV-2 beställas för akuta patientprover med VAS-koden COVXA som är upplagd för medicinkliniken, infektionskliniken, akutkliniken och anestesikliniken.
Prover som beställs med VAS-koden COVXA under tider när det finns transport till Halmstad (d.v.s. i Varberg före 12:55 vardagar och före 10:00 helgdagar; i Halmstad före 15:00 vardagar och före 12:00 helgdagar) kommer att registreras om till VAS-kod COVPAT och analyseras i det ordinarie provflödet i Halmstad.
Proverna analyseras individuellt när de anländer på laboratorierna i Varberg och Halmstad och svar kommer att finnas i VAS inom fyra timmar.
Dessa prover analyseras med samma metod och i samma instrument som influensa- och caliciprover och konkurrerar därmed om samma analysplatser i instrumentet. Influensasäsongen är i stort sett avslutad och indikationen för samtidig analys av influensavirus ska – för att ha snabba svarstider för SARS-CoV-2- ställas så sparsamt som möjligt.

 

Publicerad: 2020-05-06

Senast ändrad: