Direkt till innehållet

Levetiracetam – ny analys i sortimentet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200601

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020

Koncentrationsbestämning av läkemedlet Levetiracetam erbjudas nu i Halland. Provet tas i serumrör utan tillsats (röd propp). Gelrör kan inte användas. Analysen utförs i Halmstad. Prov från Varberg transporteras dagligen till Halmstad.

VAS-provkod: LEVE
Remiss: Klinisk Kemi 2 (kommentarsfält)
Provtagning: Serumrör 4 mL, röd propp
Analyserande labb: Halmstad
Pris: 325 kr
Analysfrekvens: Dagligen
Terapeutiskt riktområde:

30 – 240 µmol/L (gäller för dalvärde vid steady-state) [1]

Toxisk nivå: >588 µmol/L [2]

1. Reimers A et al, Reference ranges for antiepileptic drugs revisited: a practical approach to establish national guidelines.
2. Hiemke C et al, AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011. Pharmacopsychiatry. 2011 Sep;44(6):195-235.

Publicerad: 2020-06-01

Senast ändrad: