Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Ansök om Regionalt forskningsstöd, doktorand- och projektanslag!

Publicerad:

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2025 och projektanslag för åren 2025/2026 avseende klinisk patientnära forskning. Behöriga att söka är kliniskt aktiva anställda i regioner inom Södra sjukvårdsregionen samt på privata vårdenheter/vårdgivare med avtal och ersättning från dessa regioner. På Södra sjukvårdsregionens webbplats kan du läsa mer om hur ansökan...

Utveckling och forskning

Handledningsmodell uppdateras inför ny VFU för sjuksköterskestuderande

Publicerad:

I samband med att den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor i Region Halland utökas arbetar FoU om handledningsmodellen tillsammans med sina samarbetspartners i regionens vårdförvaltningar och på Högskolan i Halmstad. Nu inleds en översyn av hur handledningsmodellen ska se ut i Halland för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som involverar studerande vid sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Syftet är att tydliggöra roller, ansvarsområden och...

Utveckling och forskning

Vill du bli studenthandledare i VFU? Ansök senast 15 april!

Publicerad:

Nu är det dags för dig som vill bli studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning att ansöka till kurs på Högskolan i Halmstad. På kursen Studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur handledningsprocessen och lärande för studenter ser ut utifrån vetenskapliga, pedagogiska och didaktiska perspektiv. Kursen har tydligt fokus på praktisk tillämpning och ger dig kompetens...

Utveckling och forskning

Läs om forskning och informationsdriven vård på regionhalland.se

Publicerad:

Nu kan den som vill följa Region Hallands arbete med forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården på webben. − Halland är långt framme inom arbetet med dataanalys och forskning. Nu finns en möjlighet att på ett samlat sätt ta del av nyheter och resultat av det arbete som görs, säger Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör vid Region Halland. Region Halland arbetar...

Utveckling och forskning

Prioriterade områden för FoU-projekt 2024

Publicerad:

Region Halland har för år 2024 avsatt cirka 4 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga rådet lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas. Prioriterade områden: Klinisk patient- och annan verksamhetsnära forskning som stödjer Region Hallands övergripande mål. Forskning som stödjer verksamhetens behov och möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Forskning som i synnerhet stimulerar nya forskare och...

Generell Utveckling och forskning