Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Följ FoU-dagen 5 maj 2022 i direktsändning från Hotel Tylösand

Publicerad:

Direktsändningen börjar klockan 9. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras FoU-dagen. Årets tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad Direktsändningen börjar klockan 9: Se direktsändningen från FoU-dagen 2022 Program: FoU-dagen 2022 Program

Generell Utveckling och forskning

FoU-dagen 2022!

Publicerad:

Torsdagen den 5 maj 2022 är du välkommen till Hotel Tylösand och FoU-dagen. I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad. FoU-dagen 2022...

Utveckling och forskning

Visning av filtrering i PubMed den 7/10

Publicerad:

​Medicinsk information och bibliotek visar filtreringsmöjligheter som finns i den medicinska databasen PubMed. Filtrering utifrån bland annat publiceringsdatum, artikeltyp, vilka olika val av studiedesign som ges och hur man filtrerar utifrån parametrar såsom tex kön och ålder gås igenom. När? Klockan 11.00 torsdagen den 7/10 Var? På Teams. Logga in på: Klicka här för att ansluta till mötet

IT-stöd i vården Utveckling och forskning

Etikprövningsmyndigheten inför ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem

Publicerad:

I månadsskiftet september/oktober driftsätts Etikprövningsmyndighetens nya system för ansökning och handläggning av etikansökningar. Det nya systemet heter Ethix och har utvecklats för att vara användarvänligt och effektivt med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande och slutligt beslut. Ethix kommer nås genom länk på webbplatsen www.etikprovning.se På etikprövningsmyndighetens webbplats hittar du också mer information som...

Utveckling och forskning

Utbildningar inom forskningsregelverken under hösten 2021

Publicerad:

​ Kom ihåg att anmäla er till utbildningar och seminarier för att få ökad förståelse kring de regelverk som finns för forskning inom hälso- och sjukvården. Klinisk forskning för chefer Utvärderingarna av vårens utbildning för verksamhetschefer kring regelverk för forskning har fått fina betyg och det har efterfrågats fler utbildningstillfällen under hösten. Därför har Foum Söder bokat in två nya utbildningstillfällen...

Utveckling och forskning

Sök forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen

Publicerad:

Region Halland ges möjlighet att utlysa medel för forskningsstöd för projekt inom hälsa och sjukvård. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbankstiftelsen i Varberg. Sparbanksstiftelsens styrelse har 2021 avsatt 2 miljoner till forskningsprojekt. En miljon är liksom tidigare år sökbara för alla medarbetare och projekt enligt riktlinjer som beskrivs under rubriken villkor för att söka forskningsstöd. Det görs dessutom en specifik satsning på...

Utveckling och forskning

Live 23/4: Ellen Backmans övningsdisputation

Publicerad:

Övningsdisputation med Ellen Backman den 23 april sänds live från Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad Ellen arbetar som verksamhetutvecklare inom barnhabilitering i Halland, ADH. Hennes forskningsområde är måltider i familjer där ett barn har ätsvårigheter och gastrostomi, och det övergripande syfte med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om barn med gastrostomi gällande matrelaterade rutiner och ritualer samt vilket stöd som ges av...

Utveckling och forskning

Idag är FoU-dagen 2021

Publicerad:

Årets FoU-dag livestreamas från Kusthotellet Varberg med start kl.09:30 Tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark regional utveckling genom forskning och utbildning! Program finner du här: Program FoU-dagen 2021.pdf Gå in på följande länk för att följa dagen och föreläsningarna: ​https://vimeo.com/event/911290​​ Välkomna på kunskapsfest! FoU Halland

Utveckling och forskning

FoU-dagen 2021!

Publicerad:

FoU-dagen torsdagen den 22 april 2021 kommer att livestreamas för att tillgängliggöra dagen för alla!  I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen. Årets tema: Förutsättningar för en god och nära vård skapas utifrån en stark...

Utveckling och forskning

Kurs i Forskningsmetodik 30 hp - dags att söka!

Publicerad:

Genom ett samarbete med Lunds universitet kan man gå en poänggivande forskarutbildning i Halland. Kursen är forskningsförberedande och kan ingå i en mastersexamen, ge behörighet till forskarutbildning, samt delvis ingå i forskarutbildningen. Kursen löper över tre terminer och omfattar teoretisk undervisning, handledning samt genomförande av ett forskningsprojekt. Stor vikt kommer att läggas på planering, genomförande och rapportering av ett forskningsprojekt....

Generell Utveckling och forskning