Direkt till innehållet

Läs om forskning och informationsdriven vård på regionhalland.se

Nu kan den som vill följa Region Hallands arbete med forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården på webben.

− Halland är långt framme inom arbetet med dataanalys och forskning. Nu finns en möjlighet att på ett samlat sätt ta del av nyheter och resultat av det arbete som görs, säger Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör vid Region Halland.

Region Halland arbetar tillsammans med andra samhällsaktörer, näringsliv och akademi för att skapa framsteg inom områden som exempelvis informationsdriven vård, klinisk forskning och God och nära vård. Analys av data är en viktig del av det arbetet och används sedan länge i vården, både i stor och liten skala, i enklare och mer avancerade system. Region Halland arbetar för att kunna använda data i ännu större utsträckning för en mer träffsäker och skräddarsydd vård till invånaren.

− Halland har gjort ett viktigt grundarbete som gör att vi har tillgång till stora mängder data. Genom olika analysmodeller kan mängden information leda till viktig kunskap som stärker oss i mötet med patienter och vi behöver bli mer aktiva i att själva beskriva det arbetet för våra invånare, säger Johanna Wiechel-Steier.

En ny sida på regionhalland.se samlar såväl forskningsresultat som forskarporträtt, artiklar och vetenskapliga publikationer. Den kommer att uppdateras löpande med information om nya projekt och utvecklingsarbeten.

− Vi vill skapa en ökad förståelse och delaktighet i det arbete som pågår för att utveckla vården och främja hälsa i Halland. Detta behöver göra på olika sätt, där sidan är en kanal där vi vill kunna samla kunskap och aktuella exempel, säger Johanna Wiechel-Steier.

Publicerad: 2023-11-16

Senast ändrad: