Direkt till innehållet

Prioriterade områden för FoU-projekt 2024

Region Halland har för år 2024 avsatt cirka 4 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga rådet lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas.

Prioriterade områden:

  • Klinisk patient- och annan verksamhetsnära forskning som stödjer Region Hallands övergripande mål.
  • Forskning som stödjer verksamhetens behov och möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar.
  • Forskning som i synnerhet stimulerar nya forskare och doktorander från olika professioner att ansluta sig till projekt i flerprofessionella team i Region Halland.
  • Forskningen bör knyta an till den regionala utvecklingen inom Region Halland med sikte på att skapa den bästa livsplatsen genom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer och ansök här

Sista ansökningsdag är den 14/6.

Vid frågor kontakta:
Ulf Strömberg eller Hanna Svensson

 

Publicerad: 2023-05-15

Senast ändrad: