Direkt till innehållet

Handledningsmodell uppdateras inför ny VFU för sjuksköterskestuderande

I samband med att den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor i Region Halland utökas arbetar FoU om handledningsmodellen tillsammans med sina samarbetspartners i regionens vårdförvaltningar och på Högskolan i Halmstad.

Nu inleds en översyn av hur handledningsmodellen ska se ut i Halland för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som involverar studerande vid sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Syftet är att tydliggöra roller, ansvarsområden och uppdrag för handledarna inför att VFU-tiden utökas och möjliggör mer praktisk tid ute i vården genom en ny programstruktur från och med höstterminen 2024.

Under handledningstiden erbjuds de studerande klinisk undervisning, färdighetsträning och handledning där de olika parterna – Region Halland och Högskolan i Halmstad, ansvarar för att kvalitetssäkra arbetsprocesser, pedagogisk och vetenskaplig kompetens. De sjuksköterskestuderande kan under sin VFU-tid placeras inom Hallands sjukhus, psykiatrin, närsjukvården och ambulansen Region Halland.

Förbättringsarbetet med ”Handledningsmodell i Region Halland för Högskolan i Halmstads verksamhetsförlagda utbildning i sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna” kommer att pågå till slutet av 2024.

Läs gärna vidare om VFU i vården för sjuksköterskestuderande: Utbildning sjuksköterska – Vårdgivare (regionhalland.se)

Publicerad: 2024-04-02

Senast ändrad: