Direkt till innehållet

Ansök om Regionalt forskningsstöd, doktorand- och projektanslag!

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2025 och projektanslag för åren 2025/2026 avseende klinisk patientnära forskning.

Behöriga att söka är kliniskt aktiva anställda i regioner inom Södra sjukvårdsregionen samt på privata vårdenheter/vårdgivare med avtal och ersättning från dessa regioner.

Södra sjukvårdsregionens webbplats kan du läsa mer om hur ansökan görs, vad den ska omfatta och vilka begränsningar som gäller. Här hittar du också länk till ansökningssidan.

Ansökan är öppen till den 27 maj 2024 klockan 23:59.

Publicerad: 2024-04-23

Senast ändrad: