Direkt till innehållet

B-Lymfocyter covid-19 – ny analys i sortimentet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200601

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020

Analysen är avsedd för monitorering av patienter med konstaterad covid-19 där den kan vara prognostiskt värdefull [1]. Den ger endast ett kvantitativt mått på antalet lymfocyter. Omogna eller avvikande celler identifieras inte. Vid misstanke om hematologisk sjukdom ska B-Celler beställas. Syftet med en separat analys av lymfocyter är att underlätta för personalen på Klinisk kemi eftersom en fullständig differentialräkning (B-celler) är arbetskrävande.

VAS-provkod: COLYMF
Remiss: Klinisk Kemi 1 (kommentarsfält)
Provtagning: EDTA-rör 3 mL, lila propp
Analyserande labb: Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Varberg
Pris:  60 kr
Analysfrekvens: Akut/Dagligen

1. Zhou F et al, Clinical Course and Risk Factors for Mortality of Adult Inpatients With COVID-19 in Wuhan, China: A Retrospective Cohort Study. Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1054-1062

Publicerad: 2020-06-01

Senast ändrad: