Direkt till innehållet

Ny rutin för tuberkulosscreening från Smittskydd

Handläggningen förändras nu vid screening för tuberkulos hos asylsökande och nyanlända i åldersgruppen över 35 år. Rutinen beskriver övergripande flödet för screening av tuberkulos i Region Halland utifrån Folkhälsomyndighetens uppdaterade Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.

Uppdateringen innebär en förändrad handläggning vid screening för tuberkulos hos asylsökande och nyanlända i åldersgruppen över 35 år. Screeningen av denna grupp utförs som regel av Asylnoderna vid hälsoundersökningen. Förändringen innebär att aktiv tuberkulos ska uteslutas i större utsträckning och därför ersätts IGRA-test med lungröntgen i denna grupp. För nyanlända i åldrarna 0-35 år är handläggningen oförändrad, liksom vid screening inför arbete eller studier i känslig miljö och för gravida.

Nytt stödjande material att använda vid screening av tuberkulos

För att underlätta handläggningen har två olika flödesscheman tagits fram.

Utöver det har den regionala hälsodeklarationen som används till samtliga åldrar och grupper har också uppdaterats, och stödet för bedömning av hälsodeklarationen omarbetats.

Materialet finns samlat på Smittskydd Halland på Vårdgivarwebben

Publicerad: 2023-06-29

Senast ändrad: