Direkt till innehållet

Östradiol och Progesteron – korrigerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200812

Förändring fr.o.m. 19 augusti 2020

Referensintervallen för S-Östradiol och S-Progesteron förändras för menstruerande och gravida kvinnor (men är oförändrade för män och postmenopausala kvinnor). De nya referensintervallen ser ut på följande sätt:

S-Östradiol

Kvinnor ≥18 år:
Follikelfas: 115 – 330 pmol/L
Ovulationsfas: 220 – 1960 pmol/L
Lutealfas: 220 – 855 pmol/L
Gravida kvinnor:
Trimester 1: 565 – 11900  pmol/L
Trimester 2: 5730 – 78100  pmol/L
Trimester 3: 31290 – >110100  pmol/L

 

S-Progesteron

Kvinnor ≥18 år:
Follikelfas: <0,2 – 0,6  nmol/L
Ovulationsfas: 0,2 – 13,2  nmol/L
Lutealfas: 13,1 – 46,3  nmol/L
Gravida kvinnor:
Trimester 1: 35,0 – 141,0  nmol/L
Trimester 2: 81,0 – 265,0  nmol/L
Trimester 3: 187,0 – 679,0  nmol/L

 

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2020-08-12

Senast ändrad: