Direkt till innehållet

Tillväxtdiagram i samband med IGF 1 och IGFBP 3 – ändrad svarsrutin

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 231025

Förändring fr.o.m. 1 november 2023

Utskick av utskrivet tillväxtdiagram, i samband med IGF 1- och IGFBP 3-resultat, kommer att upphöra 2023-11-01. Resultaten kommer besvaras i VAS som avvikelse (siffror) från en normalpopulation i standarddeviationer (SD).

Beställningen görs som tidigare på pappersremissremiss Tillväxtdiagram (ny version).

Svarskod i VAS        Analysnamn

_F1SD                          IGF1 SD

_BP3SD                       IGFBP3 SD

_SDKV                         IGF1 IGFBP3 SDkvot

 

Vid frågor kontakta:

Överläkare Jan Miller

Jan.Miller@regionhalland.se

Tfn: 035-13 15 85

Publicerad: 2023-10-25

Senast ändrad: