Direkt till innehållet

Urinprovtagning

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 240424

Urinprov till Klinisk kemi ska tas/lämnas i rent eller sterilt engångskärl. Urinprov till Klinisk mikrobiologi ska tas/lämnas i sterilt engångskärl. Se nedan under rubrik Provtagningsmaterial. Om patienten ska ta urinprov i hemmet finns upphandlade sterila bägare med skruvlock. Prov som lämnas i kärl som tidigare används till annat accepteras inte, t.ex. sylt- och medicinburkar etc.

OBS! Urin får aldrig tas i rondskål av papper då detta kan störa vissa analyser.

Samling av dygnsmängd
Uppsamlingskärl beställs via Websesam, se nedan under rubrik Provtagningsmaterial. För vissa urinanalyser krävs tillsats av saltsyra i provtagningskärlet, se analysförteckningen. Saltsyran beställs från laboratoriet. Märk provtagningskärlet med bifogad varningsetikett. Syran sätts till provtagningskärlet direkt efter att den första urinportionen samlas. Vid urinsamling med tillsats av saltsyra ska patienten inte kissa direkt i uppsamlingskärlet.

Patienten ska börja med att tömma urinblåsan ett visst klockslag (t.ex. kl 07 dag 1). Denna urin kastas bort. Alla urinportioner samlas sedan i uppsamlingskärl fram till sista gången patienten tömmer urinblåsan efter 24 tim (kl 07 dag 2). Om någon portion missas måste uppsamlingen göras om från början.

Urinen bör förvaras i kyl under uppsamlingsperioden. Hela urinvolymen blandas väl och den mängd som anges i analysförteckningen avskiljs och skickas till laboratoriet. Om dygnsmängden urin samlats i mer än ett kärl ska den totala volymen mätas och hela
mängden i alla kärl blandas tillsammans innan prov avskiljs till laboratoriet.
Dygnsurinmängden anges i VAS eller på pappersremiss.

Använd gärna blanketterna (nya versioner) med patientinformation och anteckningsfält för urinsamling:
Urinsamling med tillsats av saltsyra
Urinsamling utan tillsats av saltsyra

Provtagningsmaterial
Sedan en tid är Urin-Monovette infört som primärt provtagningsrör till Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi för urinprover. För mer information se videoklipp: Urine Monovette (engelska) (reklamen går att hoppa över efter ca 5 sekunder)

Urin-Monovette, steril
Websesam 616619
Sarstedt 10.252.020

Extra uppsugningsspetsar till Urin-Monovette, ren
Websesam 616639
Sarstedt 10.251

 

Till Urin-Monovette finns upphandlade tillbehör med NTF (Needle Free Transfer). I locket på tillbehören finns en nålfri överföringsenhet där Urin-Monovette passar och kan fyllas utan att locket tas av. För mer information se videoklipp:
NFT urine cup and NFT urine collection container – Needle Free Transfer

NFT urinbägare 100 mL, steril
Websesam 616884
Sarstedt 75.562.900

NTF urinuppsamlingskärl 3,0 L, ren
Websesam 616630
Sarstedt 77.575.900

Övrigt upphandlat provtagningsmaterial

Burk plast med skruvlock 100 mL, steril
Websesam 53713
VWR International 216-0869

Urinuppsamlingskärl 3,0 L, ren
Websesam 606844
Sarstedt 77.575

Bägare för urin med text 21 cL, ren
Websesam 616623
Bluebird Medical AB 761010

Rör kroppsvätskor 10 mL, steril
Websesam 50206
Sarstedt 62.9924.284

Vid frågor kontakta:
Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2024-04-24

Senast ändrad: