Direkt till innehållet

Restsituation Dalacin (klindamycin) oral lösning 15 mg/ml

Dalacin oral lösning är restnoterat från slutet av november med prognos att åter finnas tillgänglig i mars månad. Ännu finns läkemedlet tillgängligt på flera halländska apotek, men det kommer sannolikt att hinna uppstå en brist under restnoteringen, baserat på tidigare förbrukningsmönster.

Rekommenderad åtgärd

För patienter som har sond eller PEG går det bra att använda kapsel Dalacin. Kapseln öppnas då, innehållet slammas upp i vatten och administreras omedelbart. Observera att kapseln inte bör öppnas för intag per oralt direkt via munnen, på grund av risken för skador på esofagus.

I Terapirekommendationer Halland anges Dalacin som ett alternativ vid allvarlig penicillinallergi vid flera hud- och luftvägsinfektioner. I dessa fall:

  • Överväg gärna en extra gång om antibiotikabehandling är nödvändig, se nedan.
  • Ta gärna chansen att ompröva huruvida det verkligen föreligger en allergi. STRAMA har konstaterat att 90% av all varningsmärkning för pc är felaktig. Det är inte ovanligt att en ”allergi” vid närmare fråga eller journalläsning visar sig ha varit t ex kräkning p g a den dåliga smaken på pcV, diarré utlöst av antibiotikabehandling generellt, virusexantem. Se råd nedan.
  • När behandling med flytande antibiotika är nödvändig finns alternativen oral suspension Ery-Max eller oral lösning Bactrim.
  • Tänk på att ange vilket antibiotikum du använt vid odling, eftersom stafylokocker inte rutinmässigt resistensbestäms för erytromycin eller trimetoprim/sulfa.

Glöm inte möjligheten att ringa infektions- eller barnjour vid antibiotikafrågor!

(Cefadroxil oral suspension är fortsatt restnoterad, finns ej tillgänglig på apotek och beräknas ej finnas tillgänglig igen förrän i april månad.)

Antibiotikaallergi

Allvarlig reaktion: PREPARATET GES EJ

  • Anafylaktiska symtom
  • Mukokutant syndrom
  • Serumsjukeliknande bild, d.v.s. fördröjd överkänslighetsreaktion med ledvärk, feber och utslag
  • Urtikaria inom de första två behandlingsdygnen eller urtikaria med ansiktssvullnad och andningsbesvär (indikation för senare utredning)

Icke allvarlig reaktion: PREPARATET KAN GES

  • Sent exantem utan klåda
  • Urtikaria eller kliande utslag som debuterat mer än två dagar efter behandlings-start – ge första dosen på mottagningen och observera patienten under en timme.

Misstänkt antibiotikareaktion bör utredas senare, innan diagnosen antibiotikaöverkänslighet ställs och innan journalen varningsmärks.

Läs mer om penicillinallergi och andra reaktioner på antibiotika på Janusinfo.

Kontaktinformation
Vid allmänna frågor om denna restsituation kontakta Läkemedelskommittén Halland
lakemedelskommitten@regionhalland.se

Bild som beskriver effekt av antibiotika utifrån diagnos.

Publicerad: 2019-11-28

Senast ändrad: