Direkt till innehållet

Terapinytt nr 3

Nu finns Terapinytt nr 3 2022 publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida.

Terapinytt är en digital tidskrift från Läkemedelskommittén Halland (Region Hallands expertorgan som rör läkemedel) och innehåller artiklar om aktuella läkemedelsfrågor.

 

I detta nummer kan du läsa om följande:

– Levande vaccin kan vara olämpligt för spädbarn vars mödrar har/har haft immunhämmande läkemedel – varför är detta viktigt att känna till och vilka rutiner som finns för att informationsöverföringen ska ske?

– Nyheter om vaccinationer från Smittskydd Halland:

 – När påbörjas årets influensavaccination?

 – Vad innebär det kommande nationella vaccinationsprogrammet för pneumokocker?

 – Vad gäller vid vaccination av gravida mot kikhosta enligt Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation?

– Nya rekommendationer och ny behandlingstrappa vid astma hos vuxna i Terapirekommendationer Halland – vilka läkemedelskombinationer rekommenderas och varför rekommenderas inte längre enbart luftrörsvidgande?

– Antibiotikaförskrivningen ökar efter pandemin – vilken indikation och vilken typ av antibiotika bidrar mest?

– Läkemedelsservice på Hallands sjukhus – vad är det och hur kan de hjälpa till?

– Korta nyheter om restsituationer (bland annat diabetesläkemedel) och nya digitala beslutsstöd

– Information till förskrivande sjuksköterskor/distriktssköterskor

 – Webinarium om vaccinationer riktat till sjuksköterskor

 – Biverkningsrapportering i Sverige under 2021

 – Informationssida om läkemedel riktad till barn och ungdomar

– Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster

 – Åter möjligt att stoppa uttag för kvarvarande recept i samband med receptförnyelse

 – När kan vi ta del av Nationella Läkemedelslistan (NLL)?

– Ny medarbetare, nya ledamöter i Läkemedelskommittén och en tidigare ledamot har avtackats

– Datum för Läkemedelskommitténs utbildningar våren 2023

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-10-17

Publicerad: 2022-10-17

Senast ändrad: