Direkt till innehållet

Ny receptblankett från 1 maj samt elektronisk förskrivning som huvudregel – två förändringar som berör förskrivare

Från och med den 1 maj får enbart den nya receptblanketten användas vid utfärdande av pappersrecept.
Den nya receptblanketten ersätter receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel som vi har idag – två receptblanketter blir alltså en.

Idag sker den mesta förskrivningen av läkemedel elektroniskt och en kommande förändring är att elektronisk förskrivning blir huvudregel vid utfärdande av recept till människa. En av anledningarna till detta är att den elektroniska förskrivningen är mer patientsäker än den manuella. Förändringen skulle ha skett 1 oktober 2021, men Läkemedelsverket har meddelat att datumet för att förändringen ska träda i kraft kommer att förskjutas något för att alla förskrivare ska ha tillgång till ett elektroniskt system för förskrivning.

Utbildningsmaterial för självstudier eller APT

På sidan Receptblanketter och e-recept här på Vårdgivarwebben finns ett utbildningsmaterial i form av en powerpointpresentation som beskriver förändringarna och visar hur den nya receptblanketten ska fyllas i.

Materialet kan användas vid APT vid genomgång och diskussion av förändringarna och konsekvenser, men går även att använda för självstudier.

Du som är förskrivare – detta behöver du ha koll på:

1 maj ​​ ​

Vad händer:

Den nya receptblanketten blir obligatorisk att använda vid manuell förskrivning av receptläkemedel till människa. Två receptblanketter blir en – den nya receptblanketten kan användas vid förskrivning både av ”vanliga” och särskilda läkemedel.

Hur påverkas du som förskrivare:

  • Enbart den nya receptblanketten kan användas vid utfärdande av pappersrecept.
  • Alla gamla receptblanketter för vanliga respektive särskilda läkemedel ska destrueras som sekretessavfall alternativt strimlas.
  • Recept på de gamla receptblanketterna som är utfärdade före 1 maj är giltiga ett år från utskriftsdatum om inte annat anges.

Kommande förändring (tidigare angivet till 1 oktober​​) ​

Vad händer:

Elektronisk förskrivning blir huvudregel för alla recept på läkemedel och teknisk sprit som förskrivs till människa.

Hur påverkas du som förskrivare:

  • Elektronisk förskrivning som huvudregel berör alla som är behöriga att förskriva läkemedel till människa, inklusive förskrivning som sker utanför ordinarie arbetsplats samt förskrivning från pensionerade förskrivare.
  • Det finns undantag från kravet på elektronisk förskrivning (se Receptblanketter och e-recept på Vårdgivarwebben), men avsaknad av elektroniskt system för förskrivning är inte ett giltigt skäl att göra undantag från detta krav.

Publicerad: 2021-04-29

Senast ändrad: