Direkt till innehållet

Restsituation Lithionit (avslutad 19-07-19)

Uppdatering; Enligt besked från tillverkaren ska den tidigare bristsituationen för Lithionit 42 mg depottabletter vara avhjälpt.

Vi har en akut restsituation för Lithionit depottabett 42 mg (6 mmol). Bra att se över innan patienten står helt utan tabletter!

Dosapotekets lager räcker ca 2 1/2 vecka till och det finns fortfarande ett visst lager på regionens apotek. Det finns inga godkända läkemedel att byta till, närmast tillhands är licensläkemedlet Litarex.  SPC Litarex

Dosapoteket behöver få in godkänd licens innan nästa produktionsdatum!

Preliminärt tillgänglighetsdatum:
–  i början av augusti 2019

 

Rekommenderad åtgärd

För att patienten ska kunna sättas in på licensläkemedlet Litarex, krävs en licensmotivering från förskrivaren. Licensmotiveringen registreras i KLAS  https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/

Först därefter kan apoteket skicka in ansökan till Läkemedelsverket. Ett fullständigt licensärende handläggs normalt inom sju arbetsdagar om det inte är medicinskt brådskande.

För dospatienter behöver även ordinationen i Pascal uppdateras från Lithionit till Litarex innan nästa stoppdatum. Ordinationen byts sedan tillbaka i Pascal när Lithionit är åter i lager.

Informationen om när stopptiden för nästa dosproduktion är hittas i Pascal – stopptid disp.

 

Stöd för att identifiera aktuella patienter

Dos:
Information om vilka dospatienter som är ordinerade Lithionit 42 mg från en specifik vårdenhet kan fås genom att en representant för vårdenheten kontaktar dosapotekets kundservice. (Skickas i form av en krypterad lista med separat lösenord.)

Recept:
Utdata från läkemedelslistan kan användas för att identifiera patienter med aktuell förskrivning av Lithionit 42 mg.

Använd rapporten ”NCS001 Förskrivna läkemedel med VAS patient ID”. Denna rapport finner du under Mappar>Gemensam>Vård>VAS>Läkemedel och den är tillgänglig för de Rapportanvändare eller Rapportbyggare för Business Objects som finns inom varje verksamhet.

Rapporten kräver att man anger ett värde för insättningsdatum och då rekommenderar vi att man väljer de senaste 15 månaderna (recepts giltighetstid + tre månaders förbrukning), vid publiceringen av denna nyhet alltså 201802 tom 201906. Rapporten genererar en lista innehållande information om läkemedel, insättningar, utsättningar, verksamhet samt förskrivare och patient (PatVASIdNr).

Aktuell verksamhet och aktuella läkemedel filtreras sedan fram via rapportens Indatakontroller. Det senare i detta fall via valen ATC7KodText = ”N05AN01” samt LäkmStyrka = ”42 mg”.

Genom att använda exportfunktionen fås du en lista som kan användas i arbetet med att identifiera patienter med pågående behandling och eventuellt behov av åtgärd. Det bör röra sig om ett fåtal patienter per vårdenhet.

Patienten identifieras sedan i VAS via VAS-id: Sök patient (F5), men skriv istället för personnummer ”id:” följt av VAS-id från rapporten (t ex id:999999).

Vid allmänna frågor om denna restsituation kontakta Läkemedelskommittén Halland
lakemedelskommitten@regionhalland.se

Läkemedelskommittén Halland 2019-07-03
_______________________________________________________________________
Vid problem att ta fram rapporten för att identifiera receptpatienter med hjälp av rapporten från Business Objects lägg ett ärende till AUS – Användarstöd i Servicedesk.

Publicerad: 2019-07-03

Senast ändrad: