Direkt till innehållet

Restsituation på dosapoteket för Dolcontin, information från Apoteket

Det råder för närvarande en restsituation på Dolcontin 5 mg, 10 mg och 30 mg. För att patienten inte ska bli utan behandling behöver ordinationerna ändras snarast möjligt. Alternativ till Dolcontin i vårt dispsortiment kan vara Morfin Alternova 10 mg (ej depotberedning) eller Oxikodon depot i styrkorna 5- 10- 20- och 40 mg. Det är just nu ovisst när Dolcontin åter finns tillgängligt och troligtvis kommer Dolcontin ej finnas i vårt dispsortiment i framtiden på grund av upprepade bristsituationer.

Publicerad: 2018-12-20

Senast ändrad: