Direkt till innehållet

Senaste nytt kring implementeringen av Journalia-AK

Införandet skjuts upp till vecka 39

 

EU har förlängt tidsfristen för den förordning gällande medicintekniska produkter som skulle träda i kraft efter 26 maj 2020 med ytterligare ett år på grund av Covid-19. Med anledning av detta beslut och det pressade läget i vården har UCR valt att hålla Auricula Ordinationsstöd i drift fram till 30 november 2020.

Styrgruppen för projektet har utifrån dessa nya förhållningsregler beslutat att ny planerad driftsättning istället blir vecka 39 för alla berörda vårdenheter inom Region Halland.

Projektet arbetar nu vidare med tester, anpassningar samt validering av migrerad data från Auricula till Journalia-AK. Tanken är att all viktig information som idag finns registrerad i Auricula kommer flyttas över (migreras) och finnas tillgänglig i Journalia-AK vid driftstarten.

Auricula kommer i och med denna migrering av data att vara helt stängt för dosering under torsdag och fredag i vecka 38. Alla användare kommer att försättas i läs-läge vilket ger möjlighet att kunna se information i Auricula. Om doseringar behöver utföras dessa två dagar får reservrutin följas, dvs dosering får ske med papper och penna som i efterhand får införas i Journalia-AK. Rekommendationen är att redan nu spärra dessa dagar för provtagning i Auricula så att datumen inte blir bokningsbara. Behövs hjälp med detta kontakta Läkemedelssupporten 010 – 47 61 900 eller registrera ett ärende till Servicedesk.

 

Utbildning

De utbildningar som varit planerade har flyttas fram till i höst (v.37-38). Dessa är ännu inte öppna för anmälan i Kompetensportalen, mer information kommer längre fram. Även onlinekurser kommer finnas tillgängliga inför driftstarten.

För mer information kring projektet och löpande uppdateringar titta på informationssidan för Journalia-AK på vårdgivarwebben.

Elin Larnemo, Projektledare/Objektspecialist Läkemedel
elin.larnemo@regionhalland.se

Publicerad: 2020-04-24

Senast ändrad: