Direkt till innehållet

Terapinytt nr 3 2021

Nu finns Terapinytt nr 3 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer.

I detta nummer kan du bland annat läsa om följande:

– Datum för Läkemedelskommitténs kommande utbildningar höst 2021 och vår 2022

– Driftstopp i E-hälsomyndighetens nationella tjänster 27-28 november medför att digitala recept inte kan expedieras

– Vilka informationskällor som finns om fosterpåverkan vid läkemedelsbehandling under graviditet

– Fler läkemedel finns tillgängliga receptfritt för springmaskbehandling

– Information om pågående restnoteringar och avregistreringar

– Att patientmötet är viktigaste forumet för att undvika onödig antibiotikabehandling

– Att ett förtydligande informationsmeddelande tillkommer i NCS Läkemedelsmodul för dospatienter vid nästa uppgradering av NCS

 

Trevlig läsning!

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-10-29

Publicerad: 2021-10-29

Senast ändrad: