Direkt till innehållet

Terapinytt nr 2 2021

Nu finns Terapinytt nr 2 2021 tillgängligt via Läkemedelskommittén Hallands sida för Terapinytt, där du även kan hitta tidigare nummer.

 

I detta nummer kan du bland annat läsa om följande:

– Förekomst och behandling av smärta hos patienter på sjukhus

– Information om begränsad subvention för melatonin i tablettform och andra korta nyheter

– Information om vad införandet av nationell läkemedelslista innebär så här långt

– Risk för ketoacidos vid behandling med SGLT2-hämmare

– Patientsäkerhetsrisk i Pascal och NCS efter E-hälsomyndighetens uppdatering

– Höga blodvärden – när är utredning indicerad?

 

Trevlig läsning!

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-05-31

Publicerad: 2021-05-31

Senast ändrad: