Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2021

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Vinterlandskap Halmstad
Fotot är taget i Halmstad 2021-01-29, nedanför sjukhuset.

Journaldokumentation uppdaterad om dokumentation av undersökningar och mätvärden

Rutin Journal – Allmänt om patientjournalen är uppdaterad med kapitel “Dokumentation av undersökningar och mätvärden som ett led i medicinsk utredning” som syftar till att tydliggöra vem som ansvarar för att dokumentation av utförda undersökningar och mätvärden blir journalförda. I samma stycke finns även anvisningar hur dokumentationen ska ske.

Journal – allmänt om patientjournal (rutinen)

För mer information, kontakta Staffan Lückander eller Elin Käll

Betalsätt – Övrigt godkänd betalningsbefrielse inaktiveras

Det finns ett betalsätt i VAS som heter “Övrigt godkänd betalningsbefrielse” (ÖvrG) Detta betalsätt har funnits med sedan VAS startade, men det finns inget regelverk för hur och när det ska användas. Detta betalsätt kommer att inaktiveras den 1 februari så att det inte används felaktigt vid registrering av besök.

För mer information, kontakta Britt-Inger Pettersson.

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2021-01-29

Senast ändrad: