Direkt till innehållet

Ny produkt för nasofarynxprovtagning (för PCR-analys)

Det blå nasofarynxprovtagningsset (se bilden) kan inte levereras för tillfället.

För nasofarynxprovtagning för PCR-analys finns det nu en provtagningspinne (styckeförpackad) och ett transportrör innehållande transportvätska som kan beställas i en förpackning innehållande 50 st. pinnar och 50 st. rör med vätska.

Artikelnummer är 608283.

Det nya provtagningsset har godkänts av Socialstyrelsen och testats av flera laboratorium i Sverige.

Publicerad: 2020-06-16

Senast ändrad: