Direkt till innehållet

Provta frikostigt vid magbesvär i samband med höga vattenflöden och skyfall

Veckans regn och höga vattenflöden kan medföra att orent ytvatten tränger in i dricksvattentäkter. Det finns även varningar om förhöjda bakteriehalter i havet längs med stora delar av Hallands kuststräcka och det kan sannolikt vara besvär även i vissa insjöar. Därmed finns viss risk för utbrott av vattenburna mag-tarm-infektioner.

Inkubationstiden för våra vanliga tarmpatogener varierar från några timmar till upp mot en vecka, ibland mer.

Provtagning rekommenderas därför frikostigt vid frågor gällande magbesvär och kontakt bör tas med Smittskydd skyndsamt vid misstanke om anhopning av fall då detta även innebär att åtgärder kan behöva vidtas utanför vården för att hindra vidare spridning.

Publicerad: 2023-08-11

Senast ändrad: