Direkt till innehållet

Säkra din information i Hallandskatalogen (HAK)!

Till dig som är chef i vårdverksamhet. Kvartalsskiftet Q1/Q2 2024 kommer regionen att införa ett nytt rådgivningsstöd för 1177 på telefon. Uppdaterad och korrekt information i Hallandskatalogen (HAK) är en förutsättning för att rådgivningsstödet ska fungera. Därför behöver du som chef nu säkra att din information i HAK.

För att 1177 på telefon fortsatt ska kunna bedriva effektiv och patientsäker sjukvårdsrådgivning är det helt avgörande att informationen i Hallandskatalogen är komplett och korrekt.

Informationen i HAK får inte vara fel

Felaktig information i Hallandskatalogen kan få stora konsekvenser och påverka patientsäkerheten, särskilt då brådskegraden i ett ärende är ”Omgående” eller ”Skyndsamt”.

Exempel på information som behöver vara korrekt inför införandet av rådgivningsstödet

  • Öppettider. Om öppettiderna inte är korrekta kan det resultera i att 1177 hänvisar patienten till en vårdverksamhet som har stängt.
  • Besöksadress. Om besöksadressen inte är korrekt kan det resultera i att en patient får fel information om var vårdverksamheten finns.
  • Åldersregler. Om åldersreglerna inte är korrekta kan det till exempel resultera i att vi hänvisar till en vårdverksamhet som inte tar emot barn under en viss ålder.

Ditt chefsansvar i HAK

Ansvaret för information i Hallandskatalogen följer chefsansvaret i Region Halland. Du som chef är alltså ytterst ansvarig för din verksamhets information i Hallandskatalogen. Det innebär att du ansvarar för att informationen löpande hålls uppdaterad, är korrekt och går att lita på. Till din hjälp har du dina kataloguppdaterare.

Är du osäker på vad ditt chefsansvar i HAK innebär?

Vet du inte vilka dina kataloguppdaterare är?

Om informationsinsatsen

Informationsinsatsen från införandeprojektet sker via mejl till dig som berörd chef i vårdverksamhet, både i privat regi och i Region Hallands regi. Vi informerar även via Region Hallands intranät.

Här finns materialet om HAK-uppdateringen om du vill läsa mer. Chefsinformation HAK och 1177

Publicerad: 2023-11-14

Senast ändrad: