Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 2 – 2021

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. 

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Sökordet ”Våldsutsatthet” ändras till ”Våld i nära relation”

Med anledning av att rutin Våld i nära relationer uppdaterats och för följsamhet till nationella riktlinjer ändras sökordet Våldsutsatthet. Den nya benämningen är Våld i nära relation med bibehållen kod Våldut. Se även VAS-manual.
Ändringen sker i VAS 22 februari. I samband med uppdaterad rutin kommer också tabellen kopplad till sökordet delvis att förändras. Detta arbete påbörjas av VAS-förvaltningen from 22 februari och beräknas vara klart senast 12 mars.
Rutin: Våld i nära relationer

För mer information kontakta Elin Käll och Staffan Lückander.

GE 18

I vissa verksamheter används väntelistan i VAS för att ”ha koll” på patienter i olika sammanhang. Ur ett väntetidsmätningsperspektiv är detta inte alltid lämpligt. Ett bättre alternativ är att använda sig av VAS – Patientlista (formulär GE18). Det är en enkel lista som inte har någon koppling till kassa eller tidbok men som kan användas exempelvis om man vill ha en lista över vilka dagkirurgiska- eller cytostatikapatienter som finns i verksamheten eller vid andra behov.

Habiliteringen har flera GE 18-listor i sin verksamhet. De används som väntelistor för gruppverksamheten. Man har upptäckt att en bra metod är att lägga upp alla listposterna på årets första dag så att man senare lätt hittar hela listan där. I fritexten för varje post skrivs först aktuellt datum och därefter patientens namn samt eventuell kommentar. Nya listor beställs via servicedesk. Vid beställning bör man tänka på att det för överskådligheten är bra att ha en genomtänkt namnstruktur, ifall antalet listor ökar på sikt. Kontakta gärna Ann Davidsson, Habiliteringen Halmstad eller någon av hennes IT-samordnarkollegor om du vill veta mer eller få inspiration av hur de använder funktionen.

De verksamheter som har patientlistor sparade i H:/- och G:/ -katalogerna bör kunna flytta dessa till VAS – Patientlista, då sådana listor inte får förekomma i Teams.

För mer information kontakta Ingela Larsson och Elisabeth Olsson.

Vaccination covid-19, ICD-10 kod

För information finns nu en ny ICD-10 kod för ”kontakt för vaccination mot covid-19” (U11.9), MEN denna kod kommer inte att vara aktuell att använda i VAS då alla dessa vårdkontakter registreras i systemet MittVaccin och inte i VAS.

För mer information kontakta Irene Eriksson.

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.
Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.
Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

 

Publicerad: 2021-02-19

Senast ändrad: