Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 6 – 2021

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. 

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Sommarbukett

Vårdkontakter – registrering

Rutin Vårdkontakter – registrering är uppdaterad med:

  • Nytt stycke med information om ”1177 Vårdguiden eller annan tjänst med chattfunktion”. Allt som sker via 1177 innebär inte att det är vårdkontakt som ska registreras i VAS, utan det är innehållet som avgör.
  • Gjort förtydligande i stycket ”Provtagningar och undersökningar som i förväg är planerade att göras inför ett planerat läkarbesök i öppenvård”.
  • Förtydligande text i stycket om anhörigkontakt där vi beskriver att samtal med anhöriga är viktiga för patienten för att få vardagen att fungera så bra som möjligt.
  • Nytt stycke under delen Slutenvård som handlar om ”öppenvårdsbesök som görs efter avslutat slutenvårdstillfälle”. Här beskrivs hanteringen av de öppenvårdsbesök som skulle gjorts under pågående slutenvårdstillfälle, men där behandlaren ej haft möjlighet att träffa patient under denna tid. Öppenvårdsbesöket sker senare i öppenvården.

 

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson.

 

Ny rutin ”Provtagning med utländsk provtagningsremiss”

Denna rutin är framtagen för att Närsjukvård och Klinisk kemi ska ha en enhetlig hantering om hur utländska provtagningsremisser ska hanteras mellan vårdcentral och klinisk kemi. Sprid detta i eran verksamhet så att ni gör likt och följer rutin.
Rutin Provtagning med utländsk provtagningsremiss

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson.

 

Ny rutin ”Kontakt med hemregion för utomlänspatienter i akut slutenvård”

Region Halland har rätt till särskild ersättning för slutenvård för patienter från andra regioner i Sverige. Denna rutin beskriver skyldigheten att ta kontakt med patientens hemregion då utomlänspatient skrivs in akut i slutenvård i Region Halland. Rutinen beskriver också när i tid och vem som ska ta kontakt, samt hur kontakten ska dokumenteras i journalen.
Rutin Kontakt med hemregion för utomlänspatienter i akut slutenvård

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson.

 

Mer information

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.
Här finns mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.
Här finns mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

 

Publicerad: 2021-06-23

Senast ändrad: