Direkt till innehållet

Invånare som hör av sig om prov på syfilis – ska inte nekas

En stor smittspårning genomförs av Region Uppsala efter att en risk för större smittspridning av syfilis upptäckts på en mottagning.

Det kan hända att det kommer personer till vården i Halland som uppmanats att provta sig för syfilis. De ska snarast eller nästföljande vardag erbjudas provtagning (Se Analysförteckning, Syfilis serologi) och får inte nekas eller ifrågasättas.

Denna uppmaning går ut nationellt, då det framkommit att vissa invånare nekats.

Kontakt: Smittskydd Halland eller Maria Ryberg-Mo, smittskyddsläkare

Publicerad: 2023-06-14

Senast ändrad: