Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 2 – 2022

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Tussilago i snö

Nya remisskoder från 1 mars 2022

Nya remissregler började gälla från 2022-01-01 att 1:a remiss 100 kr bara gäller när remiss kommer från närsjukvård/företagshälsovård till specialistvård. Remisser mellan olika specialister kostar 300 kr.

I VAS idag finns en remisskod som heter ”ovremiss” (övrig remiss in). Den används av specialistvården då pappersremiss inkommer där remissen skrivs in i VAS och där inte remittentens remissinstans finns upplagd. För kassapersonalen, när ett besök/betalning ska registreras i AN5, går det då inte att avgöra om remissen kommer från närsjukvård, företagshälsovård till specialistvård, eller från specialistvård till specialistvård.

I VAS kommer därför befintlig remisskod ”ovremiss” att inaktiveras och två nya remisskoder kommer att läggas upp som heter:
ovremissVC (övrig remiss in vårdcentral)
ovremiSpec (övrig remiss in specialistvård)

Dessa remisskoder ska användas när pappersremiss inkommer och inte remissinstansen finns upplagd i VAS.
OBS! Remissinstans ska läggas in i VAS så remissinstanserna ”övriga remisser” bara ska användas i undantagsfall. Är det en remiss från en specialistvård används remisskoden ”ovremiSPEC”, är det en remiss från en vårdcentral använde remisskoden ”ovremissVC”
Utifrån detta kan då kassorna se varifrån remissen kommer och ta ut rätt patientavgift av patient.

Dessa var på plats den 1 mars och information om detta har gått ut tidigare.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson

Rutin Narkosbedömning – registrering och dokumentation är uppdaterad

Vid registrering av en narkosbedömning ska endast MVO 411 (Anestesi och intensivvård) användas. Rutin Narkosbedömning  är uppdaterad och du hittar den här.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson

Freestyle Libre – ny standardjournal

Freestyle Libre är en medicinsk-teknisk produkt, som möjliggör kontinuerlig mätning av glukos i blodet. Det finns en tydlig indikation för vilka patienter som är berättigade till Freestyle Libre, därtill kräver regionen att en överenskommelse upprättas mellan vårdgivare och patient för hur apparaten ska användas. Denna överenskommelse journalförs och därför har en standardjournal skapats som hjälp till vårdpersonalen. Standardjournalen, kallad Free – FreestyleLibre överenskommelse återfinns för närsjukvården i VAS journaltyper Ssk – Sjuksköterska, SskD – Sjuksköterska diabetes samt DSK – Distriktssköterska. För Medicinklinikerna Halmstad och Varberg samt medicinsk specialistvård Kungsbacka hittas standardjournalen i journaltyp SsDE -Sjuksköterska Diabetes-endokrinologi.

Kontaktperson: Staffan Lückander

Ärendehantering hälsoinformatik

Hälsoinformatikens sida på vårdgivarwebben har uppdaterats avseende ärendehanteringen. Om verksamheterna har behov eller frågor kring termer, begrepp och definitioner kontaktas förvaltningens HI-representant i första hand. För medarbetare på Hallands sjukhus läggs ett ärende till Utvecklingsportalen – Hallands sjukhus

Kontaktperson: Ingela Larsson

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till Elin Käll för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

 

Publicerad: 2022-03-11

Senast ändrad: