Direkt till innehållet

Nytt arbetssätt ska öka antalet patienter som tackar ja till vårdgarantin

Ett politiskt beslut har fattats i Region Halland om att hanteringen av vårdgarantiprocessen ska moderniseras för att öka antalet patienter som tackar ja till vårdgarantin.

En bred arbetsgrupp med kompetenser från förvaltningarna samarbetar sedan början av våren med ett förberedande arbete. Arbetets syfte är att öka tillgängligheten för de halländska patienterna och öka andelen patienter som tackar ja till vård via vårdgarantin.

Arbetsgruppen har identifierat förbättringar i vårdgarantiprocessen, bland annat att öka digitaliseringen genom att nyttja 1177.se i större utsträckning. Detta bedöms göra det enklare för patienten, reducera det administrativa arbetet och korta ner handläggningstiderna. Hallands sjukhus ögonklinik genomför just nu en pilot med att använda 1177.se för att kommunicera med patienten som får vård via vårdgarantin.

Det nya arbetssättet kommer att implementeras inom Hallands sjukhus till hösten med start inom ortopedin.

Publicerad: 2023-06-07

Senast ändrad: