Direkt till innehållet

Ny funktionalitet och förbättringar i Platina

Den 6 december släpps en ny version av Platina. Förändringarna i den nya versionen rör framför allt handläggningen av avvikelser.

Syftet med uppdateringarna är att öka kvalitén på handläggningen. Målet är att resultatet ska bli bättre och att det lättare ska gå att följa upp avvikelser.

I den nya versionen har även ärendehanteringen för Patientnämnden fått ytterligare informationsfält, för att förbättra uppföljningsmöjligheterna.

Mer detaljer om förbättringarna finns i nyhetsbrevet.

Publicerad: 2023-11-29

Senast ändrad: