Direkt till innehållet

Många vaccinerade mot influensa och covid-19 i Halland

Mer än 70 procent av alla invånare över 65 år har fått vaccination mot influensa och covid-19 och majoriteten av de personer som bor på särskilda boende för äldre har fått skydd mot svår sjukdom.

– Det är ett fantastiskt resultat i Halland och en enorm vaccinationsinsats som återigen har utförts av samtliga vårdcentraler i länet, mobila team och där många kommunsjuksköterskor också bidragit – jag hoppas man känner stolthet över insatsen, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare.

Vaccinationen mot influensa startade den 7 november i landet. Sedan dess och fram till den 3 december hade Halland vaccinerat 9000 fler än motsvarande period förra året. Totalt under hösten har 134 560 vaccinationer gjorts i länet mot influensa och covid-19.

– WHO har som mål att nå 75 procent av alla över 65 år med influensavaccination och kanske är det så att vi för första gången kommer nå upp till det målet i Halland – det vore fanstatiskt bra, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare.

Vid en tidigare nationell mätning från Folkhälsomyndigheten hade Halland vaccinerat nio procent fler än riket i genomsnitt, fram till 3 december.

Publicerad: 2023-12-18

Senast ändrad: