Direkt till innehållet

Smittskydd Halland rekommenderar vården att öka uppmärksamheten på misstänkta fall av mässling

De senaste månaderna har antalet fall av mässling ökat runt om i Europa vilket även medför en ökad risk för importfall. Av detta skäl uppmanar Smittskydd Halland vårdgivarna i regionen att vara extra uppmärksamma på möjlig smitta. Flera regioner har haft fall senaste tiden, en närliggande region senast den gångna veckan.

Mässling bör has i åtanke om personer söker vård med mässlingslika hudutslag eller oklar sjukdomsbild, framför allt efter utlandsresa, samt då uppgift om kontakt med misstänkt fall framkommer.

Information om mässling på smittskydds sida på vårdgivarwebben:

Mässling – Vårdgivare (regionhalland.se)

Sjukdomsinformation om mässling:

Sjukdomsinformation om mässling — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

I februari gick Folkhälsomyndigheten ut med en uppmaning om att vaccinera sig inför resa utomlands. För mer information, läs vidare på Folkhälsomyndigheten:

Vaccination mot mässling särskilt viktigt vid utlandsresor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Publicerad: 2024-03-28

Senast ändrad: